OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 R.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 25.02.2019

 

Wójt Gminy Ostróda informuje, iż Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie, wycofał ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 7 stycznia 2019 r. na realizację zadania publicznego pn.:
 
- „ Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,
- Organizacja i prowadzenie magazynu (odzieżowni),
- Organizacja i prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych”.
 
    W związku z powyższym, umowa na powierzenie realizacji ww. zadania nie została podpisana.