Ogłoszenie dotyczące braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021

Organizacje pozarządowe - Konkursy 31.01.2019

 

Wójt Gminy Ostróda informuje, iż w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 7 stycznia 2019 r. na realizację zadania publicznego pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie” w terminie wskazanym w przedmiotowym ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.


W związku z powyższym konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Z up. Wójta
Grzegorz Kastrau
Zastępca Wójta