Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 23.01.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
  2. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo)

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 9 ofert. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

 

Zadanie 1

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 6

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 162 000,00 zł

1. Gminny Klub Sportowy „MEWA” Smykowo - 80 pkt.

            kwota dofinansowania – 11 000,00 zł

2. Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 81,14 pkt

            kwota dofinansowania – 24 000,00 zł

3. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 87,28 pkt

            kwota dofinansowania – 26 000,00 zł

4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Szeląg-Kormoran Zwierzewo – 89,71 pkt

            kwota dofinansowania – 50 000,00 zł

5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo – 89,57 pkt

            kwota dofinansowania – 8 000,00 zł

6. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 91,28 pkt

            kwota dofinansowania – 43 000,00 zł

Zadanie 2

Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo)

Liczba złożonych ofert - 3

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 13 000,00 zł (10 000,00 zł – karate, 3 000,00 zł – judo)

1. Stowarzyszenie „Gladius” – 97,14 pkt

            kwota dofinansowania – 10 000,00 zł

2. Ostródzki Klub Kyokushin Karate - 90,85 pkt.

            kwota dofinansowania – 0,00 zł

3. UKS „Shizoku”- 88,85 pkt

            kwota dofinansowania – 3 000,00 zł