OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
 
2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
 
3. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
 
4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
 
5. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
 
6. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
 
7. Prowadzenie Informacji Turystycznej.
 
8. Organizacja oraz prowadzenie ( w sposób ciągły) jadłodajni, Organizacja i prowadzenie magazynu (odzieżowni), Organizacja i prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.
 
9. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego.
 
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 16 ofert. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:
 
Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 6
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 159.000,00zł
1. Gminny Klub Sportowy „MEWA” Smykowo - 80 pkt.
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
2. Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 86,17 pkt
kwota dofinansowania – 24.000,00zł
3. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 94,50 pkt
kwota dofinansowania – 26.000,00zł
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Szeląg-Kormoran Zwierzewo – 92,66 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo – 71,17 pkt
kwota dofinansowania – 0,00 zł
6. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 95,40 pkt
kwota dofinansowania – 49.000,00zł
 
Zadanie 2: Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 25.000,00zł
1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „OLA” Ostróda - 95,83 pkt
kwota dofinansowania – 25.000,00zł
 
Zadanie 3: Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
Liczba złożonych ofert - 3
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 13.000,00zł (10.000,00zł – karate, 3.000,00zł – judo)
1. Stowarzyszenie „Gladius” – 96,83 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
2. Ostródzki Klub Kyokushin Karate - 94,00 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
3. UKS „Shizoku”- 92,67 pkt
kwota dofinansowania – 3.000,00zł
 
Zadanie 4: Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 7.000,00zł
1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie - 94,00 pkt
kwota dofinansowania – 7.000,00zł
 
Zadanie 5: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30.000,00zł
1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” - 94,50 pkt
kwota dofinansowania – 30.000,00zł
 
Zadanie 6: Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 50.000,00zł
1. Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej - 89,83 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
 
Zadanie 7: Prowadzenie Informacji Turystycznej.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30.000,00zł
1. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna - 98,60 pkt
kwota dofinansowania – 30.000,00zł
 
Zadanie 8:
- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,
- Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),
- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie - 95,00 pkt
kwota dofinansowania – 8.000,00zł
 
Zadanie 9: Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu
rehabilitacyjnego.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł
1. Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE - 96,83 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł