OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 31.12.2019
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
2. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
3. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
4. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
5. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
6. Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
7. Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim.
8. Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „OREWIACZEK”.
9. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
10. Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
11. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 17 ofert. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:
 
Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 6
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 170.000,00zł
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Mewa” Smykowo – 78,60 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
2. Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 89,80 pkt
kwota dofinansowania – 24.000,00zł
3. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 92,80 pkt
kwota dofinansowania – 26.000,00zł
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Szeląg-Kormoran Zwierzewo – 94,60 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 95,20 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
6. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda – 90,40 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
Zadanie 2: Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
Liczba złożonych ofert - 2
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł (5.000,00zł – karate, 3.000,00zł – judo)
1. Stowarzyszenie „Gladius” – 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
2. UKS „Shizoku”- 92,60 pkt
kwota dofinansowania – 3.000,00zł
Zadanie 3: Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 7.000,00zł
1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie- 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 7.000,00zł
Zadanie 4: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 32.000,00zł
1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka”- 92,60 pkt
kwota dofinansowania – 32.000,00zł
Zadanie 5: Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 50.000,00zł
1. Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej- 87,00 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
Zadanie 6: Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 5.000,00zł
1. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return w Ostródzie - 87,60 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
Zadanie 7: Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł
1. Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda - 84,40 pkt
kwota dofinansowania – 8.000,00zł
Zadanie 8: Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „OREWIACZEK”.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 65.000,00zł
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie - 96,00 pkt
kwota dofinansowania – 65.000,00zł
Zadanie 9:     Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł
1. Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE - 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
Zadanie 10: Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30.000,00zł
1. Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna - 95,50 pkt
kwota dofinansowania – 30.000,00zł
Zadanie 11:   Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna - 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł.