Ogłoszenie o VIII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 23.05.2019

 

    Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ostróda za 2018 r. przez Wójta Gminy Ostróda.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.
 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
    12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
 
    13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
 
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
 
    15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
 
    16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    23. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    25. Wolne wnioski i informacje.
 
    26. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                                  
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas