Ogłoszenie o XIII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 04.10.2019

 

Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
    3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
    Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.  
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas