Ogłoszenie o XLVI Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 04.09.2018

 

Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.                                                                           
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas