Ogłoszenie o XLVIII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 16.10.2018

 

Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
    2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 rok.
 
    3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 
    4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.                                                     
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas