Ogłoszenie o XX Sesji Rady Gminy

Gmina 29.01.2020

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 4 lutego 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

 

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.