Ogłoszenie o XXVII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 06.10.2020

 

Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Sołtysów oraz  mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXVII sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas