Ogłoszenie o XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 09.11.2020

 

 
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostróda przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Ostróda.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXVIII sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.