OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 29 września 2022 r.

Szkoła Podstawowa w Durągu 03.10.2022

To już nasza szkolna tradycja – włączenie się w obchody Dnia Głośnego Czytania. Czytali wszyscy: nauczyciele dzieciom, dzieci dzieciom, starsi uczniowie maluchom. Czytaliśmy bajki, baśnie, wybrane książki, czasopisma młodzieżowe i popularno – naukowe. Uczniowie klasy 8 poznali najbardziej znane łacińskie sentencje. Omawiane treści bajek, baśni i książek uczniowie przedstawiali za pomocą różnych technik plastycznych, gier i zabaw muzyczno –ruchowych.