Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Gmina 12.03.2018

Ponad tysiąc sołtysów zostało zaproszonych do Przysuchy gdzie odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. To pierwsze tak duże wydarzenie z tej okazji. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na ważną rolę jaką pełnią lokalni liderzy. Wśród zaproszonych gości był m.in. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, a także sołtysi wyróżnieni medalami „Zasłużony dla Rolnictwa”: Stanisław Milewski (sołtys sołectwa Kajkowo), Grażyna Ostas (sołtys sołectwa Turznica), Elżbieta Kowalska (sołtys sołectwa Brzydowo), Jan Ilnicki (sołtys sołectwa Lubajny), Jerzy Kamiński (sołtys sołectwa Zwierzewo). 

 

Pełnienie tej funkcji zdaniem szefa rządu to duże wyzwanie, bo sołtys jako przedstawiciel samorządu terytorialnego, wykonuje postanowienia rady gminy. Realizuje jej uchwały, uczestniczy w jej posiedzeniach i sam organizuje zebrania z mieszkańcami. W ostatnich latach sołtysi stali się też liderami lokalnych społeczności. Ich zadaniem nie jest już nie tylko dbałość o sołectwo, ale także integracja mieszkańców. A to właśnie oni wybierają sołtysów.

Źródło: www.olsztyn.tvp.pl