Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”

Oświata 07.10.2021

Dwie uczennice klasy VIIIa Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w czerwcu 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”. Celem konkursu było przybliżenie postaci i losów Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli w walce o wolną i niepodległą Polskę, uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz podziemia niepodległościowego w Polsce w 75. Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”, ukazanie dziedzictwa Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli i wpływu na współczesne postawy młodzieży, inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi, kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec historii i zjawisk kultury, propagowanie wartości oraz postaw obywatelskich i patriotycznych.

Praca plastyczna Zuzanny Szauer zajęła II miejsce w kategorii wiekowej klas VII-VIII, a praca literacka napisana przez Nicol Chrostowską zdobyła wyróżnienie w kategorii wiekowej klas VII-VIII.