Oświata

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie

08.02.2018

W roku szkolnym 2016/2017 około 250 szkół z całego województwa warmińsko-mazurskiego złożyło wnioski i sprawozdania, których celem miało być uzyskanie przez szkoły  Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Spośród wszystkich szkół, które złożyły wnioski o  nadanie Certyfikatu przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty tytuł ten otrzymało 86 z nich, w tym jedna szkoła z Gminy Ostróda - Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, która przez 3 lata będzie mogła posługiwać się certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie
Oświata

Szkoła Podstawowa w Szyldaku Przyjazna Środowisku

08.02.2018

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wyróżnił szkoły i placówki  podejmujące niestandardowe działania na rzecz środowiska przyrodniczego. W tym roku nagrodzono działania Szkoły Podstawowej w Szyldaku i kapituła przyznał certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku naszej placówce. W ramach działań proekologicznych szkoła cały czas ściśle współpracuje z Nadleśnictwem Jagiełek, Kołem Łowieckim „Drwęca”, Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, sokolnikiem p. Łukaszem Glica oraz rodzicami. Otrzymanie certyfikatu „Szkoły Przyjaznej Środowisku” jeszcze bardziej mobilizuje społeczność szkoły w Szyldaku do podejmowania działań na rzecz lokalnego środowiska oraz edukacji z zakresu ochrony zasobów naturalnych, z którymi musimy żyć w ścisłej symbiozie.

Szkoła Podstawowa w Szyldaku Przyjazna Środowisku
Oświata

Szkoła Podstawowa w Brzydowie Przyjazna Środowisku

08.02.2018

Wśród szkół, które znalazły się w gronie nagrodzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty znalazła się w tym roku również  Szkoła Podstawowa w Brzydowie. Kapituła przyznała jej Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” . W ramach działań proekologicznych szkoła  ściśle współpracuje z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz rodzicami.  Od wielu lat szkoła podejmuje szereg działań związanych z ochroną środowiska. Najbardziej obrazowym jednak działaniem jest powstanie w szkole trzech ogrodów dydaktycznych: „W świecie róż i ziół”, „Co tam w stawie kumka?”, „W świecie roślin miododajnych” .

Szkoła Podstawowa w Brzydowie Przyjazna Środowisku
Oświata

Szkoła Podstawowa w Lipowie wśród dziesięciu wyróżnionych szkół województwa warmińsko – mazurskiego

08.02.2018

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie podjęła w roku szkolnym 2016/2017 działania profilaktyczne w ramach ubiegania się o certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Realizowany był  projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy oraz kształtowanie postaw. W działania zaangażowane było całe środowisko szkolne – rodzice, dzieci, nauczyciele, a także instytucje wspierające szkołę – Policja, Straż Pożarna, Wójt Gminy Ostróda, Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie i inne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8 lutego br. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, gdzie wręczone zostały dyrektorom i koordynatorom certyfikaty i podziękowania. Szkoła z Lipowa znalazła się wśród dziesięciu wyróżnionych szkół województwa warmińsko – mazurskiego.

Szkoła Podstawowa w Lipowie wśród dziesięciu wyróżnionych szkół województwa warmińsko – mazurskiego
Oświata

Szkoła Podstawowa w Durągu wśród 36 szkół promujących zdrowie w Polsce

05.12.2017

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom należącym do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce. Wśród wyróżnionych szkół była również placówka Gminy Ostróda - Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu. Społeczność szkolną reprezentowali  dyrektor szkoły – Rafał Jarema oraz szkolny koordynator programu SzPZ – Ewa Stolla.

Szkoła Podstawowa w Durągu wśród 36 szkół promujących zdrowie w Polsce
Oświata

Dzieci z gminy Ostróda dostały opaski odblaskowe

24.10.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas spotkał się z uczniami klas I – III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ostróda. W trakcie spotkań dzieci otrzymały opaski odblaskowe, jak również zostały uświadomione jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się po drodze oraz w jej pobliżu po zmroku. Odblaski ufundowała Gmina Ostróda.

Dzieci z gminy Ostróda dostały opaski odblaskowe
Oświata

Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2017

13.10.2017

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich, którzy współorganizują proces kształcenia i wychowania młodych pokoleń.

Podczas tegorocznych obchodów, w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie spotkali się nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył życzenia wszystkim pracownikom gminnej oświaty oraz podziękował za zaangażowanie w pracę, trud włożony w edukację oraz konsekwencję w nauczaniu i wychowywaniu młodych pokoleń.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2017
Oświata

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2017
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Oświata

Stypendium - Równe Szanse

22.09.2017

W Gminnym Centrum Kultury w Łukcie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów z terenu Gminy Ostróda, którzy otrzymali stypendia z Fundacji Rozwoju Regionu Łukta w ramach programu ,,Równe Szanse”, którego fundusz dofinansowuje Gmina Ostróda. Ze stypendium mogli skorzystać absolwenci gimnazjów i uczniowie szkół średnich, jak również studenci, którzy osiągnęli wysoką średnią oraz wykazali się aktywnością społeczną. W tym roku nagrodzonych zostało 11 uczniów szkół średnich, którzy otrzymali po 2 000,00 zł oraz 2 studentów po 2 700,00 zł. Łącznie nasi uczniowie otrzymali 27 400,00 zł.  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w nauce!

Stypendium - Równe Szanse
Oświata

„Górska przygoda” - relacja z obozu naukowego w Zakopanem

17.07.2017
Uczniowie z czterech szkół Gminy Ostróda uczestniczący w projekcie "Szkolna Akademia Przyszłości" – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV - VI mają za sobą pierwszy wyjazd projektowy. Obóz naukowy mający na celu wzbudzenie u uczniów zainteresowanie nauką przedmiotów ścisłych odbywał się w dniach 10 – 16 lipca 2017 r. w Zakopanem. Pod okiem wykwalifikowanej kadry 40 dzieci przez tydzień poprzez eksperymenty i zajęcia terenowe zgłębiało tajniki zjawisk rządzących światem. Planowane są jeszcze trzy turnusy, w sumie z tygodniowego bezpłatnego interaktywnego wypoczynku skorzysta 160 dzieci. Ideą projektu jest ukazanie uczniom zalet nauczania metodą eksperymentu, ponieważ nauka w praktyce pozwala uczyć się szybciej i bez wysiłku.
„Górska przygoda” - relacja z obozu naukowego w Zakopanem