obrazek news
Oświata

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej to czas podsumowań i podziękowań pracownikom oświaty za ich pracę dydaktyczno - wychowawczą, godną naśladowania postawę i zaangażowanie.

Podczas tegorocznych obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej spotkali się dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście. Uroczystość swoją obecnością uświetnili licznie zebrani goście, przedstawiciele Samorządu Gminy Ostróda oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył życzenia wszystkim pracownikom gminnej oświaty oraz podziękował za zaangażowanie w pracę, trud włożony w edukację oraz konsekwencję w nauczaniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Podczas uroczystości dyrektorzy i nauczyciele otrzymali wyróżnienia za całokształt pracy dydaktycznej.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
obrazek news
Oświata

Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”

07.10.2021

Dwie uczennice klasy VIIIa Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w czerwcu 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”. Celem konkursu było przybliżenie postaci i losów Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli w walce o wolną i niepodległą Polskę, uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz podziemia niepodległościowego w Polsce w 75. Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”, ukazanie dziedzictwa Żołnierzy Wyklętych oraz ich roli i wpływu na współczesne postawy młodzieży, inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi, kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec historii i zjawisk kultury, propagowanie wartości oraz postaw obywatelskich i patriotycznych.

Praca plastyczna Zuzanny Szauer zajęła II miejsce w kategorii wiekowej klas VII-VIII, a praca literacka napisana przez Nicol Chrostowską zdobyła wyróżnienie w kategorii wiekowej klas VII-VIII.

Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych, ich wpływ na współczesne pokolenie i postawy młodzieży”
obrazek news
Oświata

„BYĆ JAK ONA ...”- VII EDYCJA

07.10.2021

Uczniowie klasy VIIa z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „BYĆ JAK ONA  ...”- VII EDYCJA organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Celem konkursu była popularyzacja postaci Ireny Sendler, zainteresowanie uczniów historią bohaterki, która z narażeniem życia uratowała ponad 2500 dzieci. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu portretu Ireny Sendler, opisu działań podjętych przez bohaterkę oraz przeprowadzeniu lekcji przybliżającej postać Ireny Sendler. Wysłana praca konkursowa zajęła I miejsce w kategorii „Przesłanie uczące”. W konkursie wzięło udział 829 szkół (1043 klasy).

„BYĆ JAK ONA ...”- VII EDYCJA
obrazek news
Oświata

Szkoła Przyjazna Środowisku

14.09.2021

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie została nagrodzona tytułem „Szkoły Przyjaznej Środowisku” w VI edycji konkursu 2020/2021. Gratulujemy!

Szkoła Przyjazna Środowisku
obrazek news
Oświata

Certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury

17.06.2021

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach otrzymało certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury. Patronat honorowy objął nad tym projektem Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury
obrazek news
Oświata

1 miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym

17.06.2021

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach (grupa 5-6 latków) zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym "W małym sercu Polska". Konkurs został objęty honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Olsztyna. W linku można zobaczyć nagrodzoną prezentację:

https://drive.google.com/file/d/1yAg3YO4HJYtI27GtIO5aDCB38D8Rq7Vk/view?usp=sharing

1 miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym
obrazek news
Oświata

Certyfikat wzorowej placówki

16.06.2021

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie otrzymała certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury. Patronat honorowy objął nad tym projektem Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Certyfikat wzorowej placówki
obrazek news
Oświata

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki

16.06.2021

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie zostali laureatami tegorocznego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. Celem tej  inicjatywy była popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji podczas codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne. Składał się z dwóch etapów:
- etap I – wojewódzki,
- etap II – centralny (ogólnopolski).
Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Brzydowie została Laureatem w etapie wojewódzkim konkursu, dzięki czemu zakwalifikowana została do etapu II (centralnego). I tu okazała się najlepsza! Jest w gronie Laureatów. Dzień Nowych Technologii w Edukacji, który odbył się 19 marca 2021 r.  stanowił podsumowanie działań realizowanych przez szkołę w ramach bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej, ze szczególnym naciskiem na rozwój nowoczesnych metod i sposobów nauczania.

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki
obrazek news
Oświata

Festiwal Lego Discover w SP Brzydowo

14.06.2021

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie odbył się „Festiwal Lego Discover” z udziałem Pani Ewy Malinowskiej – kierownik Referatu Oświaty Gminy Ostróda oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Pani Izabeli Rybackiej i Pana Wojciecha Marczaka. Spotkanie to stanowiło podsumowanie projektu First Lego League Discover, w którym szkoła uczestniczy od lutego 2021 roku. Jest to projekt edukacyjny, który opiera się na wykorzystaniu klocków Lego w edukacji, podczas zajęć wychowania przedszkolnego. W ramach projektu dzieci poprzez zabawę poznają świat nauki, techniki, inżynierii i matematyki. Te doświadczenia pobudzają naturalną dziecięcą ciekawość, poszerzają ich wiedzę i rozwijają nawyki uczenia. Nieodłączny element projektu stanowi metoda 6 klocków. Jest to zestaw krótkich ćwiczeń z wykorzystaniem klocków w 6 kolorach, które rozwijają wiele umiejętności dzieci w obszarze fizycznym, emocjonalno-społecznym i poznawczym.

Festiwal Lego Discover w SP Brzydowo
obrazek news
Oświata

Gala Finałowa III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda

01.04.2021

30 marca 2021 roku odbyła się Gala Finałowa III Edycji  Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda w trybie online.

Gala Finałowa III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda