Oświata

Harmonogram

28.04.2017

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

„Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV – VI Gmina Ostróda

Harmonogram
Oświata

Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV - VI

27.04.2017

Jednym z celów projektu „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV - VI jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia u dzieci. Dlatego też bardzo ważnym elementem projektu jest cykl szkoleń dla nauczycieli polegający na doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ośmiodniowym szkoleniu udział biorą wszyscy nauczyciele matematyki i przyrody ze szkół objętych projektem (SP w Zwierzewie, Brzydowie, Szyldaku i Tyrowie), w sumie 12 osób. Jest to bardzo ważny element cyklu projektowego, ponieważ to od nauczycieli w dużej mierze zależy jakość edukacji oraz postrzeganie nauki przez społeczeństwo.

Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV - VI
Oświata

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje gminne

04.04.2017

We wtorek 4 kwietnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Uczestnicy rywalizowali w dwóch etapach.  Pierwszym był test pisemny z wiedzy o ruchu drogowym, a  drugi specjalnie przygotowany tor przeszkód. Zawodnicy za zadanie mieli przejechać rowerem przez tor uzyskując jak najmniej punktów karnych. Konkurencja ta wymagała nie lada sprawności, koordynacji, a także opanowania. Po długich zmaganiach najlepsze okazały się drużyny SP Szyldak i Gimnazjum Durąg.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje gminne
Oświata

Uroczysta inauguracja projektu SZKOLNA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w Gminie Ostróda

24.02.2017

Projekt realizowany jest w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda w: Szyldaku, Brzydowie, Tyrowie i Zwierzewie. Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej w Brzydowie. Uczniom z pozostałych szkół biorących udział w projekcie gmina zorganizowała transport. Inauguracja projektu przebiegła w sposób niekonwencjonalny. Rozpoczęło się jednak tak jak zwykle. Uczestników konferencji powitała Dyrektor SP w Brzydowie Beata Kucharczuk, następnie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz koordynator projektu. Po części oficjalnej nastąpił czas na tzw. „gwóźdź programu” – widowiskowe pokazy doświadczeń w wykonaniu Stowarzyszenia Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY, którzy przyjechali do nas, aż z Katowic.

Uroczysta inauguracja projektu SZKOLNA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w Gminie Ostróda
Oświata

Podsumowanie projektu edukacyjnego ZRÓBMY POKÓJ w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

22.02.2017

W Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego "Zróbmy pokój". Popularność i rozmach, z jakim całą imprezę przygotowano i przeprowadzono przerosły oczekiwania gości i gospodarzy imprezy. Głównym opiekunem projektu była pani Teresa Pieczuro, a jego wykonawcami – uczniowie klasy III B. Do prac projektowych włączyli się także nauczyciele: Magdalena Jankowska, Anna Małecka i Piotr Garnusz.

Podsumowanie projektu edukacyjnego ZRÓBMY POKÓJ w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
Oświata

Nabór dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda

20.02.2017

Gmina Ostróda ogłasza  nabór dzieci urodzonych w latach 2013 i 2014 (ukończone 2,5 roku) do nowego oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach, który uruchomiony zostanie w marcu 2017r. w ramach projektu: „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nabór dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda
Oświata

Ponad milion złotych z Unii Europejskiej dla gminnych placówek oświatowych

10.01.2017

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Całkowity koszt projektu wynosi 1 130 819,95 zł, z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 95%, czyli 1 074 279,95 zł. Projekt realizowany będzie w Szkołach Podstawowych w Szyldaku, Brzydowie, Tyrowie i Zwierzewie.

Ponad milion złotych z Unii Europejskiej dla gminnych placówek oświatowych
Oświata

Dzieci z gminy Ostróda dostały opaski odblaskowe

09.11.2016

4 listopada br. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas spotkał się z najmłodszymi uczniami Szkół Podstawowych w Brzydowie, Lipowie, Pietrzwałdzie, Samborowie, Starych Jabłonkach, Szyldaku, Tyrowie i Zwierzewie. W trakcie spotkań dzieci otrzymały opaski odblaskowe, jak również zostały uświadomione jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się po drodze oraz w jej pobliżu po zmroku. Odblaski ufundowała Gmina Ostróda. Była to już kolejna akcja rozdawania odblasków w gminie. W zeszłym roku opaski otrzymały już przedszkolaki.

Dzieci z gminy Ostróda dostały opaski odblaskowe
Oświata

Platforma edukacyjna OZE już wkrótce w Gminie Ostróda

26.10.2016

26 października br. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę o dofinansowanie, w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zakupu mobilnej Platformy Edukacyjnej OZE – nauczanie przez doświadczanie.

Platforma edukacyjna OZE już wkrótce w Gminie Ostróda
Oświata

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

18.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich, którzy współorganizują proces kształcenia
i wychowania młodych pokoleń.

14 października br. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, podczas uroczystych obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej spotkali się nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył życzenia wszystkim pracownikom gminnej oświaty oraz podziękował za zaangażowanie w pracę, trud włożony w edukację oraz konsekwencję w nauczaniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Ponadto podczas uroczystości nauczyciele otrzymali wyróżnienia za całokształt pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej