Oświata

Zdobądź stypendium pomostowe na I rok studiów!

08.05.2018

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Program skierowany jest  do maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Szczegóły dot. programu na www.stypendia-pomostowe.pl.

Zdobądź stypendium pomostowe na I rok studiów!
Oświata

Gminny Konkurs Patriotyczny - ,,Jestem Polką i Polakiem ”

04.05.2018

Wójt Gminy Ostróda oraz Szkoły Podstawowe w Brzydowie, Lipowie i Starych Jabłonkach organizują Gminny Konkurs Patriotyczny „Jestem Polką i Polakiem”.

Gminny Konkurs Patriotyczny - ,,Jestem Polką i Polakiem ”
Oświata

Gminny Międzyszkolny Turniej pt. „Kocham Cię Polsko!”

26.04.2018

W Szkole Podstawowej w Szyldaku odbył się Gminny Międzyszkolny Turniej pt. „Kocham Cię Polsko!” w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Scenariusz turnieju oparty był na znanym telewizyjnym reality show.

 

Gminny Międzyszkolny Turniej pt. „Kocham Cię Polsko!”
Oświata

„Szkolna Akademia Przyszłości” w Fokarium na Helu

10.04.2018

Uczestnicy projektu „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV-VI ze Szkół Podstawowych w Brzydowie, Tyrowie, Szyldaku i Zwierzewie  w dniach 9-10 kwietnia 2018 r. wzięli udział w naukowej wycieczce do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry. W wycieczce całkowicie sfinansowanej z projektu udział wzięło 171 uczniów.

„Szkolna Akademia Przyszłości” w Fokarium na Helu
Oświata

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie

08.02.2018

W roku szkolnym 2016/2017 około 250 szkół z całego województwa warmińsko-mazurskiego złożyło wnioski i sprawozdania, których celem miało być uzyskanie przez szkoły  Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Spośród wszystkich szkół, które złożyły wnioski o  nadanie Certyfikatu przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty tytuł ten otrzymało 86 z nich, w tym jedna szkoła z Gminy Ostróda - Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, która przez 3 lata będzie mogła posługiwać się certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie
Oświata

Szkoła Podstawowa w Szyldaku Przyjazna Środowisku

08.02.2018

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wyróżnił szkoły i placówki  podejmujące niestandardowe działania na rzecz środowiska przyrodniczego. W tym roku nagrodzono działania Szkoły Podstawowej w Szyldaku i kapituła przyznał certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku naszej placówce. W ramach działań proekologicznych szkoła cały czas ściśle współpracuje z Nadleśnictwem Jagiełek, Kołem Łowieckim „Drwęca”, Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, sokolnikiem p. Łukaszem Glica oraz rodzicami. Otrzymanie certyfikatu „Szkoły Przyjaznej Środowisku” jeszcze bardziej mobilizuje społeczność szkoły w Szyldaku do podejmowania działań na rzecz lokalnego środowiska oraz edukacji z zakresu ochrony zasobów naturalnych, z którymi musimy żyć w ścisłej symbiozie.

Szkoła Podstawowa w Szyldaku Przyjazna Środowisku
Oświata

Szkoła Podstawowa w Brzydowie Przyjazna Środowisku

08.02.2018

Wśród szkół, które znalazły się w gronie nagrodzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty znalazła się w tym roku również  Szkoła Podstawowa w Brzydowie. Kapituła przyznała jej Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” . W ramach działań proekologicznych szkoła  ściśle współpracuje z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz rodzicami.  Od wielu lat szkoła podejmuje szereg działań związanych z ochroną środowiska. Najbardziej obrazowym jednak działaniem jest powstanie w szkole trzech ogrodów dydaktycznych: „W świecie róż i ziół”, „Co tam w stawie kumka?”, „W świecie roślin miododajnych” .

Szkoła Podstawowa w Brzydowie Przyjazna Środowisku
Oświata

Szkoła Podstawowa w Lipowie wśród dziesięciu wyróżnionych szkół województwa warmińsko – mazurskiego

08.02.2018

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie podjęła w roku szkolnym 2016/2017 działania profilaktyczne w ramach ubiegania się o certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Realizowany był  projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy oraz kształtowanie postaw. W działania zaangażowane było całe środowisko szkolne – rodzice, dzieci, nauczyciele, a także instytucje wspierające szkołę – Policja, Straż Pożarna, Wójt Gminy Ostróda, Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie i inne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8 lutego br. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, gdzie wręczone zostały dyrektorom i koordynatorom certyfikaty i podziękowania. Szkoła z Lipowa znalazła się wśród dziesięciu wyróżnionych szkół województwa warmińsko – mazurskiego.

Szkoła Podstawowa w Lipowie wśród dziesięciu wyróżnionych szkół województwa warmińsko – mazurskiego
Oświata

Szkoła Podstawowa w Durągu wśród 36 szkół promujących zdrowie w Polsce

05.12.2017

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom należącym do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce. Wśród wyróżnionych szkół była również placówka Gminy Ostróda - Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu. Społeczność szkolną reprezentowali  dyrektor szkoły – Rafał Jarema oraz szkolny koordynator programu SzPZ – Ewa Stolla.

Szkoła Podstawowa w Durągu wśród 36 szkół promujących zdrowie w Polsce
Oświata

Dzieci z gminy Ostróda dostały opaski odblaskowe

24.10.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas spotkał się z uczniami klas I – III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ostróda. W trakcie spotkań dzieci otrzymały opaski odblaskowe, jak również zostały uświadomione jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się po drodze oraz w jej pobliżu po zmroku. Odblaski ufundowała Gmina Ostróda.

Dzieci z gminy Ostróda dostały opaski odblaskowe