obrazek news
Oświata

Komputery dla placówek oświatowych

21.12.2020

W ramach projektu pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI Gmina Ostróda zakupiła do dziewięciu placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym 184 komputery za blisko pół miliona złotych. Z komputerów korzystać będą uczniowie podczas nauki zdalnej w ramach zajęć projektowych, jak również w ramach podstawy programowej. Po wprowadzeniu do szkół nauki stacjonarnej w szkołach utworzone zostaną mobilne wirtualne pracownie przedmiotowe.

Komputery dla placówek oświatowych
obrazek news
Oświata

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2020

04.12.2020

Zachęcam do obejrzenia filmu z działalności „Klubu Ośmiu” szkół z terenu Gminy Ostróda.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2020
obrazek news
Oświata

Stypendium równe szanse wręczone

04.11.2020

Zakończyły się prace, dotyczące przyznawania stypendiów w ramach programu „Równe szanse” dla młodzieży szkół średnich i studentów na rok szkolny 2020-2021. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych o przyznaniu stypendiów. Z terenu Gminy Ostróda stypendium otrzymało 4 studentów oraz 3 uczniów szkoły średniej. Fundacja przyznaje stypendia w ramach realizacji zadania publicznego, na które otrzymała z gminy Ostróda  środki w wysokości 15 000,00 zł. Wszyscy kandydaci wyróżniali się wysoką średnią ocen, szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością społeczną. Stypendia przyznawane są od kilku lat i co roku cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Stypendium równe szanse wręczone
obrazek news
Oświata

Gminna Gala II Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

10.06.2020

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się  uroczysta gala finałowa drugiej edycji Gminnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście  oraz opiekunowie szkolnych kół  „OŚMIU WSPANIAŁYCH” wraz z uczniami. Najważniejsi w tym dniu byli wolontariusze - osoby, które  poświęcają swój czas na niesienie pomocy innym. Wśród nominowanych znalazły się: Wiktoria Pastuszek z Szyldaka, Martyna Połocka  ze Zwierzewa, Aleksandra Galińska z Lipowa, Julia Marszelewska z Pietrzwałdu, Kinga Kowalska z  Idzbarka, Alicja Skwarnecka z Brzydowa, Michalina Kulesza  z Samborowa, Oliwia Włodarczyk z Tyrowa.

Gminna Gala II Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
obrazek news
Oświata

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU

27.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  w Idzbarku”. Wykonawcą zadania będzie firma LUXCOM Mateusz Ruczyński Grodziczno. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 6 581 803,43zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 lipca 2021r. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, przy wsparciu i zaangażowaniu Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego.

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU
obrazek news
Oświata

Gminny Dzień Wolontariusza

05.12.2019

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie miały miejsce uroczyste obchody Gminnego Dnia Wolontariusza. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie Beata Kucharczuk.

Gminny Dzień Wolontariusza
obrazek news
Oświata

Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego

03.12.2019

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie otrzymały Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego pod hasłem „Wsi spokojna, wsi wesoła” – czyli zakątki rustykalne w naszym ogrodzie dydaktycznym. Certyfikat przyznawany jest przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Fundatorem nagród w tym konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego
obrazek news
Oświata

CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM

15.11.2019
Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski obchodzonego na całym świecie corocznie 15 października, Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu zgłosiła się do udziału w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Akcja ta prowadzona na rzecz integracji osób niewidomych i słabo widzących ze środowiskiem ludzi widzących, objęta została patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonej kampanii Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu otrzymała „CERTYFIKAT  SZKOŁY  PRZYJAZNEJ  OSOBOM  NIEWIDOMYM”.
CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM
obrazek news
Oświata

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

04.11.2019

W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie odbył się po raz drugi  Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, który patronatem honorowym objął Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. W zmaganiach recytatorskich udział wzięło 18 uczestników reprezentujących przedszkola i szkoły podstawowe Gminy Ostróda.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
obrazek news
Oświata

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019

W Hotelu  Sajmino w Kajkowie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.  W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda oraz zaproszeni goście. Zastępca Wójta Grzegorz Kastrau podziękował wszystkim pracownikom szkół za ich zaangażowanie i trud włożonyw codzienną pracę. Wręczył także w imieniu Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa nagrody przyznane nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej