Jednostki Oświatowe Gminy Ostróda

Wykaz Jednostek Oświatowych na terenie Gminy Ostróda
L.p.
Nazwa jednostki
Dyrektor jednostki
1.
Szkoła Podstawowa
w Brzydowie

Brzydowo Nr 27, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Beata Kucharczuk
tel. 89-647-65-13
2.
Szkoła Podstawowa
w Szyldaku

ul. Szkolna 12, 14-106 Szyldak
Dyrektor: Robert Pestkowski
tel. 89-647-66-86
3.
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku
w Starych Jabłonkach

ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki
Dyrektor: Iwona Murzyn
tel. 89-641-14-03
4.
Szkoła Podstawowa
w Zwierzewie

Zwierzewo Nr 36, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Elżbieta Jaglińska
tel. 89-641-00-23
5.
Szkoła Podstawowa
w Durągu

Durąg Nr 15, 14-106 Szyldak
Dyrektor: Rafał Jarema
tel. 89-647-67-21
6.
Szkoła Podstawowa im.
Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie

Pietrzwałd Nr 94, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Maciej Fryczyński
tel. 89-647-13-26
7.
Szkoła Podstawowa im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie

Lipowo Nr 16, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Elżbieta Ciechanowicz
tel. 89-647-10-32
8.
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Samborowie

ul. Szkolna 8, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Katarzyna Ślusarz
tel. 89-647-60-23
9.
Zespół Przedszkolno-Szkolny
w Tyrowie

Tyrowo Nr 41, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Bożena Bohdziewicz
tel. 89-647-63-91
10.
Przedszkole Samorządowe
w Pietrzwałdzie

Pietrzwałd Nr 20b, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Katarzyna Wrzesińska
tel. 89-647-13-17
11.
Przedszkole Samorządowe
w Starych Jabłonkach

ul. Spacerowa 8, 14-133 Stare Jabłonki
Dyrektor: Elżbieta Mral
tel. 89-641-14-10
12.
Szkoła Podstawowa
w Idzbarku

Idzbark Nr 30, 14-100 Ostróda
Dyrektor: Grzegorz Kastrau
tel. 89-642-01-51