Oszczędzając tonę papieru ratujemy 17 drzew

Oświata 17.06.2010

16 czerwca 2010 roku w Gimnazjum w Lipowie odbyła się uroczystość podsumowania konkursu makulaturowego pn. „Oszczędzając tonę papieru ratujemy 17 drzew”. Celem konkursu było propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przy współudziale Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO.

 


Ogółem zebrano 11 213kg makulatury, tj. 6,69kg na 1 ucznia. Uczestnikami konkursu byli uczniowie i wychowankowie placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda. Konkurs trwał od listopada 2009r. do kwietnia 2010r.. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było: przekazanie do Urzędu Gminy Ostróda karty zgłoszenia. Makulatura zabrana w czasie trwania konkursu była gromadzona w dostarczonych pojemnikach ZUOK RUDNO. Kryterium oceny była ilość zebranych surowców w przeliczeniu na 1 ucznia danej placówki. Nagrody ufundowane przez organizatorów wręczył Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Leszek Rochowicz.
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Wygodzie, która zebrała ponad 79 kg makulatury na 1 ucznia, a najwięcej z uczniów zebrała Dominika Liszewska - 1200kg i Mateusz Cieśniewski - 945kg. Ponadto SP w Wygodzie otrzymała nagrodę w postaci stołu do tenisa i piłki o łącznej wartości 1300zł. Nagrody te zostały już przekazane wcześniej.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie, która zebrała ponad 15kg makulatury na 1 ucznia, a najwięcej zebrał Maciej Chudziński i Anita Pruchniewska. Ponadto szkoła otrzymała juz we wcześniejszym terminie słupki do siatkówki o wartości 900zł.
Trzecie miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe ze Starych Jabłonek, które zebrało ponad 14kg makulatury na 1 ucznia. Przedszkole otrzymało ponadto we wcześniejszym terminie wyposażenie placu zabaw o wartości 700zł.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały licznie zebranym gościom skecze i występy o tematyce ekologicznej. Miała miejsce również prezentacja projektu Eko-Liderzy Gminy Ostróda.  Ponadto Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin otrzymał gratulacje z okazji uzyskania tytułu Najpopularniejszego Samorządowca Regionu w Plebiscycie "Gazety Olsztynskiej" i "Dziennika Elbląskiego". Spotkanie zakończyło się występem chóru z Gimnazjum w Lipowie pod batutą Pani Justyny Siemińskiej.