Otwarcie bibliotek

Gmina 05.05.2020
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie w związku z ogłoszeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 informuje:

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, otwarcie placówek bibliotecznych powinno zostać uzgodnione z Organizatorem oraz Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.Podjęliśmy kroki w celu odpowiedniego przygotowania naszych placówek i zapewnienia Państwu bezpiecznego korzystania z naszych zbiorów.O otwarciu biblioteki  głównej oraz jej filii z zastosowaniem nowych zasad wypożyczania książek będziemy Państwa informować