Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 08.11.2021
Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiety.
 
30 listopada 2021 r. w godzinach: 1500 – 1700 w ramach akcji „Otwarte Drzwi” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. 11 Listopada 39, zaprasza na dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
Dyżur będą pełnić:
- psycholog,
- dzielnicowy,
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pracownik socjalny.
 
Osoby doświadczające przemocy uzyskają:
- wsparcie,
- informacje w zakresie przysługujących im praw,
- informacje o instytucjach niosących pomoc.