Podpisanie umów na budowę kanalizacji w miejscowościach Kajkowo i Idzbark kol.

Inwestycje gminne 21.12.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał dwie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kajkowo ul. Polna oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Idzbark kolonia etap I.

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Kajkowo ul. Polna.

Wykonawcą w/w zadania będzie Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o., które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 455 910,57 zł

Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.      

Zakres rzeczowy zadania:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

- zbiorcza przepompownia ścieków,

- sieć wodociągowa o długości.

Planowane zakończenie przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 roku.

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Idzbark kolonia etap I.

 Wykonawcą w/w zadania będzie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 218 853,90 zł

Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.      

Zakres rzeczowy zadania:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

- zbiorcza przepompownia ścieków,

- przydomowa przepompownia ścieków.

Planowane zakończenie przedsięwzięcia do 31 maja 2018 roku.