Podpisanie umowy dot. przebudowy świetlic w Glaznotach i Grabinku.

Inwestycje unijne 23.08.2017
 
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”.

 

Wykonawcą przebudowy obu świetlic zostało Konsorcjum w składzie: Firma Ogólnobudowlana Paweł Bartnicki z Ostródy jako Lider oraz firma „RO – LEX” Leszek Roksela z Korsz. Łączna wartość zadania to:

  • przebudowa świetlicy w Glaznotach – 185.099,66 zł,
  • przebudowa świetlicy w Grabinku - 87.008,75 zł.

Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Planowane zakończenie przedsięwzięcia -  do 31 października 2017 roku. 

 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie, remonty oraz poprawę funkcjonalności wnętrz i instalacji elektrycznych, wymianę dachów, okien, zainstalowany zostanie również monitoring. Realizacja inwestycji będzie miała istotne znaczenie w kontekście podniesienia poziomu integracji mieszkańców, wpłynie też na poprawę warunków życia.


Rezultatem projektu będzie zwiększenie aktywności społecznej w miejscowościach Glaznoty i Grabinek. Zmodernizowane świetlice będą miejscem organizacji warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, jak również imprez okolicznościowych.