Podpisanie umowy dot. rewitalizacji zabytkowego mostu w Glaznotach

Inwestycje unijne 20.10.2017

Gmina Ostróda pozyskała kolejne dofinansowanie na inwestycje. Tym razem do budżetu gminy trafi ponad 1,5mln zł  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzisiaj rano Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Z-ca Skarbnika Gmina Ostróda Danuta Kucharczuk wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na realizację operacji pn. ”Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - gmina Ostróda”. Koszt całego przedsięwzięcia to 1 875 371,80 zł.

 

 Realizacja projektu ma na celu:

  1. Umożliwienie zwiedzania i korzystanie ze zrewitalizowanego dawnego mostu kolejowego w Glaznotach.
  2. Powstrzymanie fizycznej, społecznej i kulturalnej degradacji obiektu zabytkowego w Glaznotach.
  3. Poprawa wizerunki turystycznego i atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostróda i powiatu ostródzkiego poprzez rewitalizację dawnego mostu kolejowego w Glaznotach.
  4. Poprawa poziomu estetyki wsi Glaznoty poprzez rewitalizację dawnego mostu kolejowego w Glaznotach.