Podpisanie umowy dotyczącej Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019

Gmina 03.10.2019
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Centrum Ogrodniczym Anna Jusis w Ostródzie, dotyczącą wdrożenia zadania dofinansowanego z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przedmiotowe dofinansowanie w kwocie 197.000,00zł stanowi 50% wartości całego zadania.
 

 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne, wielofunkcyjne, plenerowe strefy aktywności, skierowane do różnych grup wiekowych oraz przestrzeń aktywności sportowej, sprzyjająca międzypokoleniowej integracji społecznej.
 
Dofinansowany Program obejmuje m.in.: urządzenie siłowni plenerowej, sprawnościowego placu zabaw dla dzieci, realizację strefy relaksu i gier edukacyjnych oraz zagospodarowanie zieleni.
 
Gmina Ostróda, w ramach pozyskanych środków, wybuduje aż pięć otwartych stref aktywności OSA, które znajdować się będą w: Szyldaku, Zwierzewie, Pietrzwałdzie, Brzydowie i Idzbarku.
 
Mieszkańcy, w różnym wieku, będą mogli aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas w specjalnie przystosowanych do ich potrzeb miejscach.