Podpisanie umowy ”Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda”

Gmina 18.06.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą ”Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została  firma JANPOL Sp. z o.o. Koszt zadania inwestycyjnego to: 493 312,36 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wyniesie aż 419 315,51 zł.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda:
- Szkoła Podstawowa w Brzydowie, 
- Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, 
- Szkoła Podstawowa w Szyldaku, 
- Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie,
- Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie.

 

Wykonanie zadania, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Ostróda oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery przyniesie wiele korzyści takich jak:
- Ograniczenie wykorzystywania pierwotnej energii elektrycznej przez obiekty użyteczności publicznej;
- Zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy;
- Podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych;
- Podniesienie komfortu użytkowania budynków gminnych oraz życia mieszkańców regionu;
- Wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej na terenie Gminy;
- Budowa nowej infrastruktury wykorzystującej OZE do produkcji energii;
- Ograniczenie rocznego zużycia energii elektrycznej pierwotnej przez budynki użyteczności publicznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii;
- Uniezależnienie regionu od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych;
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów i pyłów do atmosfery.