Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej

Inwestycje gminne 06.06.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzewie etap II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i ul. Świetlińska w Kajkowie".

 

 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzewie etap II.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i ul. Świetlińska w Kajkowie.

Wykonawcą w/w zadań będzie Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, które zostało wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto:
- zadanie w Zwierzewie za 416 246,27 zł,
- zadanie w Kajkowie 533 758,06 zł.
Zadania finansowane ze środków Gminy Ostróda.       

 

Zakres rzeczowy zadania w Zwierzewie:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
- zbiorcza przepompownia ścieków.

 

Zakres rzeczowy zadania w Kajkowie:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

 

Planowane zakończenie w/w zadania do końca września 2018 roku.