Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji

Inwestycje gminne 21.05.2019

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia  w m. Lubajny”. Wartość zadania wynosi 1 685 283,05 zł, z czego dofinansowanie z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych wyniesie 842 641,53zł.. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153132N w miejscowości Lubajny wraz z budową odwodnienia. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej o dwóch pasach ruchu i szerokości 5 m. Wykonany zostanie również chodnik częściowo jednostronny o szerokości 2 m i ciągi piesze. W ramach zadania zostanie wykonany system odwodnienia.