Podpisanie umowy na przebudowę drogi w miejscowości Morliny

Inwestycje gminne 18.10.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi Morliny – DK 15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny. Wykonawcą w/w zadania będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży.  Gmina Ostróda na realizację tej inwestycji pozyskała bezzwrotne wsparcie finansowe ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 760 785,34zł.  Całkowita wartość zadania wyniesie  984 601,75 zł. Przedmiotowa pomoc finansowa została udzielona w ramach programu pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Morliny, w granicach działek nr: 4/81 i 4/83 obr. 19 Morliny”.

 

Opis zadania: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi z brukowcowej na asfaltową w m. Morliny o długości ok. 500 m i szerokości 5-5,5m wraz z budową jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m oraz budową kanalizacji deszczowej. Droga po przebudowie uzyska kategorię ruchu KR-2.

 

Termin realizacji: 18.10.2018 r. - 30.11.2018 r.