Podpisanie umowy na przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kajkowie

Inwestycje gminne 05.04.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie.

 

Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie

Wykonawcą w/w zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka z.o.o. , które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 267 916,46 zł

Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.

     

Zakres rzeczowy w zakresie drogi obejmuje:

- nawierzchnia drogi i chodników

- zjazdy gospodarcze

- budowę kanalizacji deszczowej