podpisanie umowy o dofinansowanie

Inwestycje unijne 07.02.2012

20 czerwca 2011r. Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę w ramach PROW na lata 2007-2013  w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo”. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie wyniesie 146.12,00zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 


Zakres rzeczowy prowadzonych prac budowlanych obejmuje:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej:
-rurociągi z rur PVC Dn 200 mm - 136 m
- rurociągi z rur PVC Dn 315 mm - 175 m
- studnie z kręgów żelbetowych Dn 1200 mm - 7 szt
- studzienki ściekowe Dn 500 mm z osadnikiem - 6 szt
- wpusty ściekowe uliczne żeliwne klasy D400 - 6 szt
Przebudowa sieci gazowej:
- przebudowa gazociągu z rur Dn110 PE - 4 odcinki o łącznej długości ok. 88 m
- przebudowa i przełączenie istniejących przyłączy z rur Dn40 PE - 6 szt
Przebudowa kabla abonenckiego:
-przebudowę kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 3x2x0,6 na odcinku 40 m
-montaż 2 złączy i wykonanie 12 przełączeń.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2011r.