Podpisano porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Samborowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Gmina 07.09.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał wraz z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie st. Bryg. Tomaszem Ostrowskim i Prezesem Zarządu OSP  Samborowo dh Leszkiem Kwiatkowskim trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wprowadzenie OSP Samborowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, a także korzystnie na dalszy rozwój jednostki.