Program 'Klub 2022' - znamy wyniki!

Sport 28.06.2022

Siedem klubów - GLKS Kormoran Zwierzewo, LKS Płomień Turznica, LKS Tyrowo, GKS  Iskra Smykówko, Góra Idzbark i MLKS Ostróda otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł w ramach Programu "Klub 2022" realizowanego przez Ministerstwo Sportu! Ponadto dofinansowanie zdobył MLKS Ostródzianka Ostróda w kwocie 15 000,00 zł jako klub wielosekcyjny. Głównymi celami programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej oraz wsparcie działalności klubów sportowych. Sześć z wymienionych klubów skorzystało z pomocy Gminy Ostróda w aplikowaniu wniosków.