Program profilaktyczny - Palenie uzależnia. Nie daj się!

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 01.06.2021

Od początku bieżącego roku w szkołach na terenie Gminy Ostróda realizowany był program profilaktyczny pt.: ,,Palenie uzależnia. Nie daj się!”. Uczestnikami programu byli uczniowie klas IV-VI. Zajęcia edukacyjne rekomendowane przez pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień poświęcone były tematyce ściśle związanej z nałogiem tytoniowym. Podczas spotkań przeprowadzonych przez pedagogów i psychologów, dzieci uświadamiane były o zagrożeniach związanych ze szkodliwością dymu tytoniowego oraz o sposobach dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

 

Głównym celem programu było dążenie do zmniejszenia narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu oraz uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nas palą.

W celu utrwalenia nabytych informacji, chętni uczniowie wykonali konkursową pracę plastyczną, za którą otrzymali drobne upominki.