Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Oświata 08.05.2017

MATURZYSTO!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać.