Projekt „Kraina Drwęcy i Pasłęki - kolebka liderów lokalnych” zakończony!!!

Gmina 03.11.2008

 


W ramach projektu Kraina Drwęcy i Pasłęki - kolebka liderów lokalnych” zrealizowano między innymi następujące działania:

1. Szkolenie „Produkt lokalny i regionalny”, w którym wzięli udział przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych z terenu Gminy Ostróda. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Biura jakości i Znaków Regionalnych Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

2. Warsztaty przyrodnicze „Natura 2000 - odpowiedź na wyzwania współczesności”, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Samborowie. Warsztaty przeprowadziła Alina Rodziewicz, kierownik ds. dydaktycznych Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.

3. Wytyczono i oznakowano 127 km tras rowerowych i szlaków pieszych na terenie Gminy Ostróda.

4. Udział w Międzynarodowych Targach Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Terenów Wiejskich FARMA 2007. 

5. Udział w Wizycie studyjnej „Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, studium przypadku na przykładzie Powiatu Bornholmskiego”.

6. Wykonano materiały promocyjno - informacyjne.

- Mapki rowerowe z oznakowanymi ścieżkami rowerowymi i szlakami pieszymi.

- Ilustrowany przewodnik w języku polskim i angielskim.

- Album fotograficzny „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.

- Mapy z trasami rowerowymi.

- Tablice informacyjne z wytyczonymi szlakami rowerowymi.

- Gadżety promocyjne - czapeczki, koszulki, banery, plakaty, flagi, notatniki, segregatory, długopisy.

- Stronę internetową www.leader.frrl.org.pl.