Projekt na ponad milion złotych Gminy Ostróda na I miejscu listy rankingowej

Inwestycje unijne 25.11.2016

To już pewne. Gmina Ostróda otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1 274 303,23zł z czego wsparcie ze środków Unii Europejskiej to aż 82%.

 

W ramach projektu wyremontowane zostaną świetlice w miejscowościach: Durąg, Brzydowo, Pietrzwałd, Kątno i Idzbark. Zmodernizowane obiekty z pewnością stanowić będą dla mieszkańców Centra Aktywności Społecznej, służące wzrostowi dostępności do usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Świetlice zostaną dostosowane również dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac będzie bardzo szeroki. Wyremontowane zostaną wnętrza, instalacje grzewcze, instalacje elektryczne, dachy i elewacje. Planowany jest również zakup wyposażenia takiego jak meble, sprzęt multimedialny, itp. Termin realizacji przedsięwzięcia to styczeń – grudzień 2017r.