Przebudowa drogi gminnej Reszki - Reszki Kolonia

Inwestycje gminne 24.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia (etap III)". Wykonano około 480 mb jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej i szerokości 4,5 mb. Koszt zadania wyniósł 155.000,00zł. z czego 75.000,00zł. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą robót była firma As-Drog sp. z o.o. z Olsztyna.