Przebudowa nawierzchni drogi w Kajkowie

Inwestycje gminne 08.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację inwestycji, która dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153056N – ul. Henrykowska w m. Kajkowo. Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 212 mb. jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 oraz budowę kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonany zostanie również chodnik, a w końcowym odcinku drogi plac do zawracania. Koszt zadania to 382 674,16 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "CEZAR" Bogusława Zajkowska w siedzibą w Ostródzie.