Przebudowa zatoki i peronu autobusowego w Lubajnach

Inwestycje gminne 24.07.2020

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Ostróda wykonano peron autobusowy z kostki betonowej oraz postawiono wiatę autobusową w m. Lubajny w ciągu drogi powiatowej nr 1230N.