Projekt edukacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach

Oświata 23.06.2022

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach w bieżącym roku szkolnym realizowało projekt Ambasadora Przyjaznej Edukacji. Jest to projekt edukacyjny, który opiera się na wykorzystaniu klocków Lego w edukacji, podczas zajęć wychowania przedszkolnego. W ramach projektu dzieci poprzez zabawę poznają świat nauki, techniki, inżynierii i matematyki. Te doświadczenia pobudzają naturalną dziecięcą ciekawość, poszerzają ich wiedzę i rozwijają nawyki uczenia. Na uroczystym podsumowaniu projektu placówka otrzymała certyfikat oraz tablicę Ambasadora Przyjaznej Edukacji.

 

W  placówce również realizowany był projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także doskonalenia pracy własnej. Osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola. Przede wszystkim projekt ten stanowił atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola opisanych w podstawie programowej. Po przeprowadzeniu wszystkich 6 modułów Małego Misia przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki.