Projekt w PS Stare Jabłonki - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

24.04.2017

GMINA OSTRÓDA

 ogłasza
NABÓR DZIECI
urodzonych w roku 2014 do nowego oddziału
w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach, na rok szkolny 2017/2018
w ramach projektu:

„Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego
na lata 2014-2020.
Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Projekt w PS Stare Jabłonki - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda

Zapytanie ofertowe

24.03.2017

Zapytanie ofertowe w ramch projektu "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda"

Zapytanie ofertowe
Projekt w PS Stare Jabłonki - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda

Nabór dzieci

24.02.2017

W związku z naborem dzieci do Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”, uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne należy składać w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach do dnia 28.02.2017r.

Nabór dzieci