Przedszkole w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie w roku szkolnym 2021/2022

Oświata 22.06.2022

Przedszkole w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie w roku szkolnym 2021/2022 zdobyło aż 14 certyfikatów z zakresu edukacji.

 

 

1. Certyfikat „Gramy w zielone”- głównym celem projektu było rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. W ciągu całego roku dzieci realizowały różne zadania ekologiczne związane z zasadami ochrony środowiska.

2. Certyfikat „Kubusiowych Przyjaciół Natury”- to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

3. Certyfikat „ Książka (dla ) Przedszkolaka”- w ramach realizacji projektu Książka ( dla ) Przedszkolaka pod patronem Bliżej Przedszkola przedszkolaki odkryły dar mądrości , radości

i przygody płynącej z książek.

4. Certyfikat za udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „ Zabawa sztuką”- głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie

z założeniami pedagogiki freblowskiej.

5. Certyfikat za udział w 12 edycji programu edukacyjnego „ Mamo, tato, wolę wodę”- jego nadrzędnym celem było wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienia ochrony środowiska.

6. Certyfikat „Bliżej pieska”- w ramach realizacji projektu dzieci niosły pomoc potrzebującym zwierzakom oraz zdobyły wiedzę na temat właściwego zachowania wobec nich.

7. Certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „ Dzieci na scenie”, którego celem było tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, zaspokajanie potrzeby tworzenia sztuki, wzmacnianie wiary we własne możliwości.

8. Certyfikat placówki wspierającej wszechstronny rozwój dziecka za udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wyzwania Teodora”- głównym celem projektu było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka , a także uświadomienie dzieciom , że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego.

9. Biegowy certyfikat „Sprintem do maratonu” – podczas VIII Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków dzieci sprintem dołączyły do grona małych maratończyków.

10. Certyfikat za udział w akcji „ Przytul się do drzewa” – za zaangażowanie w przytulanie drzew, mające za zadanie zwrócić uwagę na ochronę lasów przed zniszczeniem i pożarami.

11. Certyfikat „ 0 minut dla matematyki”- głównym celem projektu była realizacja Dziecięcej Matematyki autorstwa prof. E . Gruszczyk- Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z wykorzystaniem sytuacji życiowych.

12. Certyfikat „20 minut dla matematyki” za zorganizowanie zajęć z okazji Dnia Matematyki.

13. Certyfikat „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa, zapoznaniu dzieci ze światem emocji poprzez warsztaty czytelnicze, a przy tym rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci.

14. Certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne”- za prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka,

a szczególne motoryki małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.