Przyłącz się, liczy się każdy oddech

Gmina 15.07.2022
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w ramach projektu pn. „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” przekazała Gminie Ostróda urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza.
 
Urządzenie wskazuje aktualne pomiary stężenia pyłów w powietrzu (pył zawieszony PM 2.5 oraz PM 10) oraz aktualną temperaturę powietrza. Jakość powietrza wyświetlana na ekranie znajdującym się na budynku Urzędu Gminy Ostróda wyrażana jest liczbowo (z dokładnością do 1µm/m3) oraz kolorystycznie (zielony-niskie stężenie pyłów, czerwony-wysokie stężenie, żółty-umiarkowane stężenie).
 
Projekt „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” związany jest z ochroną powietrza oraz szeroko rozumianą edukacją w tym zakresie. Jego celem jest budowanie świadomości jak szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ma emisja szkodliwych pyłów w wyniku spalania paliw stałych.