PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CEEB

Gmina 15.06.2022
Pozostały już tylko dwa tygodnie na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku/mieszkania ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Deklaracje można składać drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Ostróda. Ostateczny termin składania deklaracji to 30 czerwca 2022 r.
 
Szczegóły odnośnie składania deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są pod adresem:

http://bip.gminaostroda.pl/deklaracje-dotyczace-zrodel...