Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 26.02.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W TYROWIE


Dyrektor Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Tyrowie informuje, że od dnia 02.03.2020r. do dnia 27.03.2020r., w godz. 8.00 – 15.00w sekretariacie szkoły,  odbędą się zapisy dzieci do przedszkola.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składamy do 28.02.2020r.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnych przypadkach dzieci  2,5 letnie.

Dzieci urodzone w 2014 r. – sześciolatki podlegają obowiązkowi przedszkolnemu.

Dzieci 3-4-5 -letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Zapisu  dziecka dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun dziecka po wypełnieniu wniosku.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Ostróda -  Zarządzenie Nr 16a/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego   i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostróda. 

 Informujemy, że druki niezbędne w rekrutacji dostępne są w sekretariacie Zespołu, u intendentki w przedszkolu oraz można je pobrać z internetowej strony Zespołu.

Wykaz druków:
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zarządzenie Nr 16a/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda - załącznik nr 1


Prosimy o przestrzeganie terminów rekrutacji podanych w harmonogramie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!