remont chodnika w miejscowości Lipowo

Inwestycje gminne 18.08.2010

W miejscowości Lipowo miał miejsce odbiór remontu chodnika o długości 56mb  i szerokości 1,50mb. Łączna powierzchnia remontowanego odcinka  wyniosła 84m². Wykonawcą robót były Usługi Budowlane, Lipowo 4, 14-100 Ostróda.


 


Zakres robót obejmował:
1) rozbiórka krawężnika betonowego drogowego - 56,00 mb
2) rozbiórka obrzeża betonowego - 50,00 mb
3) rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50 - 84,00 m2
4) wykonanie koryta na całej szerokości chodnika gł. 10 cm - 84,00 m2
5) profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne-84,00m2
6) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm. = 84,00 m2
7) wykonanie warstwy cementowo-piaskowej gr. 10 cm - 84,00 m2
8) ustawienie krawężnika bet 15x30cm na podsypce cem.pias - 56,00 mb   
9) ustawienie obrzeża drogowego gr 6 cm - 54,00mb   
10) ułożenie kostki betonowej pol-bruk gr.6 cm podsypce cem.piask. 84,00m2