Remont chodnika w miejscowości Tyrowo

Inwestycje gminne 30.07.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru remontu chodnika w miejscowości Tyrowo. Koszt realizacji zadania wyniósł 43 300,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyrowo oraz środków Gminy Ostróda. Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz komfort życia mieszkańców.