Remont drogi gminnej

Inwestycje gminne 02.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kajkowo – ul. Henrykowska”. Inwestycja obejmowała zakresem wykonanie ok. 212mb jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch kategorii KR-2 wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową. W celu poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z drogą powiatową powstało również przejście dla pieszych. Przebudowana droga zwiększy nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort życia mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 382 674,16 zł brutto, a Wykonawcą była firma PHUP „CEZAR”.