Remont drogi gminnej w miejscowości Pietrzwałd

Inwestycje gminne 25.02.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd – Pietrzwałd wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd”.  W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 216 mb z przeznaczeniem pod ruch KR-2 oraz kanalizację deszczową. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powstał próg zwalniający. Koszt inwestycji wyniósł 325 263,56 zł brutto.  Środki w wysokości 171 122,93 zł brutto pochodziły z dofinansowania w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych.