Remont drogi gminnej w miejscowości Ruś Mała

Inwestycje gminne 30.08.2010

Droga gminna w miejscowości Mała Ruś została odremontowana. Długość wyremontowanego odcinka drogi wynosi łącznie 740mb w tym:


 


Droga poza wsią długości 525 mb i szerokości 4,8 mb
1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 525mb x 4,8 mb = 2.520 m2 
2. Warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm - 2.520 m2
3. Podbudowa  z betonu skruszonego i tłucznia 525mb x 4,8 mb = 2.520 m2
4. Warstwa podsypkowa nawierzchni drogi gr. 3cm 525mb x 4,8 mb = 2.520 m2
5. Wykonanie odwodnienia rowy po obu stronach drogi  420 mb    
Droga we wsi 215 mb i szerokości 3,8 mb 
1. Wyrównanie istniejące podbudowy tłuczniem i gruzem betonowym gr. 10cm obmiar: 215 mb x 3,8 mb = 817 m2
2. Nawierzchnia z destruktu gr. 4 cm  obmiar: 215mb x 3,8 mb = 817 m2                                                                                                                     
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne  „ CEZAR”